österlin logo

Portfolio presentation system

Österlin Communication är ett företag som ligger mycket långt fram inom området presentationer och då framförallt PowerPoint presentationer.

Vi har utvecklat ett verktyg för att hjälpa centrala funktioner att säkerställa att allt presentationsmaterial som man tagit fram finns lättillgängligt på ett välstrukturerat, alltid uppdaterat och visuellt attraktivt sätt inom hela organisationen.

Vi kallar verktyget för "Portfolio presentation system"


Grundfunktionalitet

Verktyget är i grunden ett grafiskt gränssnitt som utifrån en mappstruktur med PowerPoint filer, på den lokala hårddisken, återspeglar innehållet på ett användarvänligt och grafiskt tilltalande sätt. Verktyget är gjort för att ge full access till komplett presentationsmaterial även när man är off-line. Genom att koppla upp sig mot internet håller man alltid innehållet i mappstrukturen uppdaterat med det senaste korrekta materialet.

Funktioner
 • Gränssnitt som anpassas i enlighet med kundens grafiska profil
 • Möjlighet att använda både film och stillbilder som menybakgrunder
 • Stöd för olika bakgrunder för varje nivå i strukturen
 • Lättadministrerad och funktionell uppdatering
 • Dialogruta som ger användaren val om han vill uppdatera omgående eller vänta
 • Logglista som visar vad som ändrats, lagts till eller tagits bort
 • Kräver inte administratörsrättigheter för att installeras
 • All hosting, backup och administration kring servern tillhandahålls inom licensavgiften
 • Stöder tillgång till lokalt gjorda presentationer via specifik mapp i "My documents"
Tilläggstjänster
 • Extra filformat såsom MP4 för ljud och film samt PDF för dokumentationer
 • Mac version med standard funktionalitet
 • Säkerhetspaket som hindrar uppdateringar när man inte är ansluten till intranätet
 • Analysverktyg byggt på Google Analytics
 • Edit Mode för att hålla lokalt skapade presentationer uppdaterade
 • Stöd för flera parallella mappstrukturer för t.ex. språkhantering

Looking forward to hearing from you!

Jan Österlin

+46 40 6645330